Konfigurator felg 3D - cennik

Wybierz felgi do samochodu

katalog - cennik - dostępność

 

Zobacz, co dziś

możesz zjeść smacznego.

 

Licznik odwiedzin naszej strony

12278562
Dziś
Ten miesiąc
Wszystkie dni
264
1465
12278562

Twój IP: 3.233.221.90
2023-12-03 14:55

Statystyki

Odsłon artykułów:
403889

P.P.H.U. „FERGOPOL” Paweł Kowalczyk: Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego procesu kompleksowego mycia pojazdów samochodowych,
w tym pojazdów użytkowych i specjalnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Z DNIA 29-06-2017 R.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego.
Kategoria ogłoszenia: dostawy.
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPSL.03.02.00-24-006F/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE FERGOPOL PAWEŁ KOWALCZYK, 42-100 KŁOBUCK UL. WOJSKA POLSKIEGO 14,
NIP 574-104-33-18, REGON 151395576 tel. 343174091, 601360850,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres strony internetowej www.fergopol.pl .
Rodzaj zamawiającego: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Miejsce i sposób składania ofert: oferty należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego to jest 42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 14; w formie elektronicznej na adres biuro@fergopol.pl. za potwierdzeniem odbioru wiadomości.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Kowalczyk – właściciel tel. 601 360 850.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów myjących:
- myjnia portalowa dla samochodów użytkowych (pojazdy ciężarowe, zestawy, autobusy);
- myjnia portalowa dla samochodów osobowych, samochodów typu suv oraz furgonów;
-czterostanowiskowa myjnia samoobsługowa;
-instalacja mycia wysokociśnieniowego;
-instalacja mycia wnętrz cystern samochodowych do przewozu produktów spożywczych.
Dokładny opis poszczególnych systemów zawarty jest w załącznikach.
Głównym celem zamówienia jest wdrożenie innowacji procesowej, polegającej na realizacji wielowariantowych procesów mycia pojazdów, z zastosowaniem nowoczesnych systemów myjących, w odpowiednio dostosowanym kompleksie technologicznym.
Adaptacja w procesie nowych rozwiązań w zakresie automatyki, konstrukcji urządzeń oraz efektywności procesowej musi pozwolić na optymalizację i wzrost jakości mycia pojazdów, jak również skrócenie czasu realizacji procesu oraz osiągnięcie powtarzalności efektów procesu. Proces musi odbywać się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w zakresie wstępnego podgrzewania wody oraz
w zakresie zużywania energii elektrycznej.
Dostawa, montaż i uruchomienie systemów myjących :
- Myjni automatycznej portalowej dla samochodów użytkowych, spełniającej kryteria opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.
- Myjni automatycznej portalowej dla samochodów osobowych, typu SUV oraz furgonów, spełniającej kryteria opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2.
- Czterostanowiskowej myjni samoobsługowej spełniającej kryteria opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 3.
- Instalacji mycia wysokociśnieniowego, spełniającej kryteria opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 4.
- Instalacji mycia wnętrz cystern samochodowych do przewozu produktów spożywczych, spełniającej kryteria opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 5.
- Systemów odnawialnych źródeł energii, spełniających kryteria opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 6.

Miejsce realizacji zamówienia:
województwo Śląskie, powiat Kłobucki, miejscowość Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 2

Możliwość składania ofert częściowych:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Kod CPV: 42924730-5 aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Dostawa, montaż i uruchomienie systemów opisanych w załącznikach nr 2 i 3 - termin do 31.10.2017.
Dostawa, montaż i uruchomienie systemów opisanych w załącznikach nr 1, 4, 5 i 6 - termin do 30.11.2017.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ze względu na konflikt interesów. Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia, według wzoru na Załączniku nr 7.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, montażu
i wdrażania nowoczesnych systemów myjących oraz być producentem detergentów myjących współpracujących z oferowanym systemem, gwarantując tym samym wdrożenie kompletnego procesu mycia pojazdów samochodowych, w tym pojazdów użytkowych i specjalistycznych.
Wiedza i doświadczenie
Oferent powinien posiadać doświadczenie potwierdzone referencjami w zakresie wykonania i wdrożenia systemów myjących, określonych w postępowaniu. Oferent powinien dysponować własną kadrą montażystów i serwisantów w celu zapewnienia pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, oraz posiadać w pełni wyposażone zaplecze magazynowe, pozwalające zabezpieczyć ciągłość pracy systemu.
Potencjał techniczny
Oferent powinien być wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne, niezbędne do realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Podmioty, posiadające potencjał ekonomiczny i techniczny wyszczególniony
w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent musi dysponować własnym kapitałem niezbędnym dla wykonania zamówienia oraz nie może wykazywać w 2 ostatnich latach start z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowe warunki
Podmiot składający ofertę dostawy systemów myjących musi być producentem urządzeń oraz ich komponentów.
Dokumenty wymagane od Wykonawcy w celu oceny warunków udziału
w postępowaniu.
1. Dokumenty rejestracyjne firmy;
2. Referencje z wykonanych realizacji w zakresie postępowania;
3. Bilans i rachunek zysków i strat za 2 ostatnie lata obrachunkowe.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 20,00
Termin realizacji 10,00
Warunki gwarancji 10,00


Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty znajdują się w Załączniku nr 8.

ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Do dnia 31-07-2017.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 Instalacja mycia wysokociśnieniowego.
Załącznik nr 2 Myjnia samoobsługowa.
Załącznik nr 3 Myjnia portalowa dla samochodów osobowych.
Załącznik nr 4 Myjnia portalowa dla samochodów ciężarowych.
Załącznik nr 5 Instalacja mycia cystern.
Załącznik nr 6 Wymagania dla OZE
Załącznik nr 7.
Załącznik nr 8.

Wszystkie powyższe spakowane.

Informacja o wybranym wykonawcy


FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program RegionalnyWoj. śląskieEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


 

Kontakt

Kontakt z nami

Hurtownia rolnicza ekogroszek

34/317 25 01 519/575-585

Serwis przeglądy dźwigi

34/317-40-91 697/567-058

 Stacja paliw

34/317 27 91 
Myjnia 34/317 34 91 695/601-905
bistro PAUZA 601/991-008
   
e-mail: biuro@fergopol.pl

 

BLOG BESTDRIVE

Pogoda w Kłobucku

 

Sunday, 03 grudzień 2023

Polub nas

Galeria

sdc13410.jpg

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.