Myjnia cystern

Świadczymy usługi mycia cystern po produktach spożywczych, takich jak: oleje, ocet, mąka, kasza, masa jajeczna, koncentraty owocowe, alkohole, czekolada.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem myjącym. Używamy wyłącznie atestowanych środków chemicznych, których użycie zostało dopuszczone do celów mycia cystern po produktach spożywczych.
Myjnia cystern Fergopol posiada uprawnienia pozwalające na wydawanie Europejskiego Dokumentu Mycia (ECD), który jest akceptowany na obszarze wszystkich krajów europejskich.

Certyfikat ECD

Zarówno polskie, jak i zagraniczne myjnie cystern, zrzeszają się, by móc wspólnie opracowywać i wdrażać najwyższe standardy mycia. Utrzymywanie tych standardów zapewniają regularne audyty monitorujące bieżące działanie myjni i zgodność z wytycznymi.

W Polsce organizacją zrzeszającą myjnie cystern jest Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern powołane do życia w 2006 r. Stowarzyszenie to, podobnie jak podobne stowarzyszenia z innych państw europejskich, jest członkiem Europejskiej Federacji Organizacji Myjni Cystern (EFTCO).

Organizacja ta od wielu lat promuje model wspólnego dokumentu mycia cystern z całej Europy – European Cleaning Document (ECD). Dokument ten jest świadectwem przeprowadzonego mycia szczegółowo opisującym zakres wykonanej usługi oraz jej zgodności z wymogami. Zaświadcza on spełnienie międzynarodowych standardów mycia.
INFORMACJA: Nie myjemy cystern samochodowych po mączce kostnej oraz po mączce rybnej!
INFORMACJA:
Nie myjemy cystern samochodowych po mączce kostnej oraz po mączce rybnej!