Usługi dźwigowe

Polecamy usługi dźwigami od 25 do 50 ton. Wysokość podnoszenia do 45 metrów.
Polecamy również usługi:

Wykresy udźwigów

Obok znaleźć można informacje na temat tego jakie ciężary mogą podnosić dźwigi na danej odległości.

Należy pamiętać, że do prawidłowego obliczenia udźwigu należy zacząć odmierzanie od osi obrotu dźwigu do środka podnoszonego ładunku. Podczas pracy dźwig rozstawiony jest na szerokość ok. 6m. Należy zwrócić uwagę, czy w obszarze pracy nie znajdują się jakieś linie energetyczne lub telefoniczne.